กิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์  วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 11:00 น. – วันที่ 9 ตุลาคม เวลา 07.00 น.

 

 

ระยะเวลากิจกรรม :วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 11:00 น. – วันที่ 9 ตุลาคม เวลา 07.00 น.

 

 

 

 ทั้ง 3  กิจกรรม สำหรับ VIP1 ขึ้นไปเท่านั้น

– กิจกรรมนี้สามารถใช้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
– กิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
– มารวย99 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรูปแบบกิจกรรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

📞 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Line : @MR99talk