กดตกลง

 

 

รอฝั่งผู้ส่งกดยืนยัน

 

 

กดรับ

 

 

กดตกลง

 

 

ส่งสำเร็จกลับสู่หน้าหลักเพื่อเช็คจำนวนเพชร