ข่าวสาร

   สามารถรับของรางวัลได้ที่กล่องจดหมายภายใน 7 วัน วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11:00 น.

?อันดับ 1 – ปืนใหญ่ RED BOY (30 วัน)+ การ์ดฟรีเกม Fortune Gold Bet 1,000

?อันดับ 2 – ปืนใหญ่ RED BOY (30 วัน)+ การ์ดฟรีเกม Fortune Gold Bet 750

?อันดับ 3 – ปืนใหญ่ RED BOY (30 วัน)+ การ์ดฟรีเกม Fortune Gold Bet 500

?️อันดับ 4-10 – ปืนใหญ่ RED BOY (14 วัน)+ การ์ดฟรีเกม Fortune Gold Bet 500

?อันดับ 11-20 – ปืนใหญ่ RED BOY (7 วัน)+ การ์ดฟรีเกม Fortune Gold Bet 500

   มารวย99 ขอสงวนสิทธิสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินขอทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด